Chính sách đặt trước

Thẻ tín dụng được cung cấp để đặt phòng trên đường dây thông qua công cụ đặt phòng của chúng tôi hoặc bằng cách gọi trực tiếp cho khách sạn chỉ để đảm bảo.

Thẻ này sẽ không bị tính phí tại thời điểm đặt phòng này. Nó sẽ được thay đổi trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy muộn.

Khi nhận phòng, quý khách phải xuất trình thẻ tín dụng thực. Nếu bạn đặt phòng cho khách và muốn thanh toán tiền phòng, vui lòng điền vào mẫu ủy quyền thẻ tín dụng của chúng tôi và fax hoặc quét lại cho chúng tôi.

Thẻ tín dụng này sẽ được ủy quyền khi khách đến khách sạn cho toàn bộ đợt lưu trú và được tính khi khách trả phòng. Mẫu đơn ủy quyền thẻ tín dụng có thể được tìm thấy trên trang web của Cardinal Hotel.

Thẻ tín dụng được cung cấp tại thời điểm đặt phòng chỉ dành cho mục đích đảm bảo. Thẻ sẽ không bị tính phí tại thời điểm đặt phòng. Khoản tiền này sẽ được tính trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy phòng muộn. Nếu thẻ được tính phí sẽ không có mặt tại thời điểm nhận phòng, quý khách phải nhận được mẫu đơn ủy quyền thẻ tín dụng đã hoàn tất trước khi đến.

Xin lưu ý rằng từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, The Cardinal Hotel sẽ không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Chỉ thanh toán bằng thẻ tín dụng mới được chấp nhận.