Tuyển dụng tại khách sạn Cardinal

TIÊU CHUẨN

Các dịch vụ đặc biệt và cá nhân liên lạc của chúng tôi liên kết cho khách hàng của chúng tôi biến những khoảnh khắc hàng ngày thành những trải nghiệm thương hiệu đáng nhớ. Chúng tôi nắm lấy sự đa dạng của chúng tôi và sử dụng năng lượng và sự sáng tạo đó để thúc đẩy công việc kinh doanh của chúng tôi.

Nếu bạn đã sẵn sàng để hỗ trợ một cách tốt hơn để trải nghiệm thế giới và được thử thách để cung cấp tốt nhất của bạn, Cardinal Hotel là công ty cho bạn.

Mở công việc đăng

XEM MÔ TẢ CÔNG VIỆC HIỆN TẠI
BẮT ĐẦU VIỆC LÀM VIỆC


Chúng tôi hiện đang chấp nhận đơn đăng ký cho các vị trí sau.
Vui lòng nhấp vào nút "Bắt đầu áp dụng việc làm" ở trên để bắt đầu quy trình đăng ký của bạn